Fanfareorkest Determinato

De jeugdleden doorlopen dus een heel traject om op verantwoorde wijze goed een muziekinstrument te leren bespelen. Naast de wekelijkse gezamenlijke oefenavond, volgen ze allemaal ook individueel muziekonderwijs via bevoegde muziekdocenten. Dit muziekonderwijs gebeurt volgens landelijke richtlijnen en als ze een bepaald niveau hebben, mogen ze muziekexamen doen. Binnen de instrumentale muziek zijn er voor amateurs vier muziekdiploma’s te halen (van A t/m D-diploma).

Bij onze vereniging mogen kinderen die hun A-diploma gehaald hebben doorstromen naar ons fanfareorkest. Hier mogen ze dan langzaam wennen aan het “groot” orkest. Daarbij is het dan de bedoeling dat ze ook mee blijven spelen in het jeugdorkest om verder ervaring op te doen en dat ze daarnaast ook individueel muziekles blijven volgen. Als ze dan een B-diploma hebben gehaald, hebben ze feitelijk pas echt het niveau om mee te kunnen spelen in het fanfareorkest.
Zo hebben al heel wat jeugdleden vanaf de start van dit vernieuwende jeugdtraject hun A-, B- of zelfs al C-diploma gehaald. We hopen de komende tijd zelfs de eerste D-diploma’s uit te mogen reiken.

Onze fanfare is een veelzijdig orkest en organiseert allerlei unieke en vernieuwende concerten en activiteiten. Het repertoire omvat een veelzijdigheid aan muziekgenres. Op het programma populaire muziek, maar zeker ook klassiek repertoire, nummers uit films of musicals, meewerken aan theaterproducties of andersoortige culturele evenementen, muziekstukken met solistische optredens instrumentaal of vocaal, kortom voor elk wat wils, we kunnen ons aanpassen aan elke gelegenheid en juist die diversiteit maakt het zo leuk om in ons orkest mee te spelen.

Het orkest telt op dit moment ruim zestig spelende leden; hiermee is ons fanfareorkest een van de grootste orkesten van deze regio. Zoals het er nu uitziet, verwachten we dat dit orkest de komende jaren door zal groeien richting de zeventig à tachtig leden en gezien de aantallen kinderen in de jeugdgroepen misschien nog wel meer.

Meer info klik hier

Jeugdorkest De Detomaatjes

Met name ons jeugdorkest is echt ons paradepaardje. Dit orkest is inmiddels uitgegroeid tot een ware succesformule, die een grote aantrekkingskracht heeft voor muzikale jeugd vanuit de gehele regio.
Het kinder- en jeugdorkest telt op dit moment maar liefst totaal ruim 70 jonge muzikanten uit de gehele gemeente Moerdijk. Met daarbij de aantekening dat we niet ambiëren om jeugd te werven ten koste van andere muziekverenigingen, maar juist een plaats willen bieden aan kinderen om ervaring op te doen samen met een grote groep jeugdige muzikanten, samen muzikaal te groeien, waarbij de muziekvriendschappen die daarbij vanzelf ontstaan straks de onderlinge band tussen de muziekverenigingen juist kan versterken.

Met heel veel plezier wordt er elke week samen muziek gemaakt bij dit leuke en innovatieve jonge orkest.
Een uniek orkest binnen de gemeente Moerdijk. Over het algemeen zijn dit altijd drukbezochte en vooral ook hele leuke repetitieavonden. De jeugd laat niet vaak verstek gaan en de sfeer onder elkaar is geweldig goed. Daaruit blijkt de positieve ontwikkeling van de sociale vaardigheden: er is inmiddels een grote, regionale, muzikale vriendengroep ontstaan en daar zijn we als vereniging hartstikke trots op.

Maar het is niet alleen gezelligheid, er wordt ook hard gewerkt om steeds weer een nieuw repertoire in te studeren. Met enthousiasme weten ze samen zo steeds weer een nieuw programma te presenteren.
Het succes blijkt wel uit de vele uitnodigingen die Determinato ontvangt voor dit prachtige jeugdorkest. Met veel enthousiasme hebben deze jeugdige muzikanten al in vele plaatsen op diverse podia van zich laten horen en hebben ze opgetreden bij heel wat festiviteiten en activiteiten.

Voor alle groepen geldt dat de kinderen uiteraard via Determinato alle begeleiding, ondersteuning en advies krijgen, die nodig is bij dit hele traject.

Meer info klik hier

Kinderorkest De Detokids

Het vervolg op het probeerorkest is het kinderorkest De Detokids.

Als de kinderen definitief een instrument gekozen hebben, dan worden ze aangemeld voor individueel muziekonderwijs via bevoegde docenten.

Zodra de kinderen inderdaad wekelijks deze muzieklessen volgen, mogen ze doorstromen naar het kinderorkest. Hier gaan ze weer een stapje verder en leren ze meerstemmig samen met andere muzikanten op diverse instrumenten te spelen als een echt orkest.

Als ze dan ongeveer een seizoen muziekles hebben gevolgd en hebben geleerd om echt samen als orkest te spelen, dan gaan ze meespelen in het jeugdorkest.

De Detokids repeteren elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de muziekzaal van De Niervaert.

Meer info klik hier

Deto Probeerorkest

De naam zegt het al: het probeerorkest is voor kinderen die graag kennis willen maken met de diverse blaasinstrumenten zoals trompet, bugel, hoorn, trombone, saxofoon enz. en het eens een keertje willen proberen of dit voor hen een leuke hobby is.

Het eerste semester mogen de kinderen van alles uitproberen en leren ze om samen te spelen als een orkest. Elke week komen ze bij elkaar om samen muziek te maken.

Het probeerorkest is elke week in de muziekzaal van De Niervaert op vrijdagavond van 18.15 tot 19.00 uur. Ook hier van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!

Kinderen die door willen gaan op een bepaald instrument, die gaan dan meespelen in het kinderorkest De Detokids.

Kijk in onze kalender wanneer de repetities worden gehouden van het probeerorkest.

Meer info klik hier

Deto Drummerij

VOORALSNOG IS DE DRUMMERIJ VOORLOPIG STOPGEZET. 
Natuurlijk kunnen alle slagwerkers wel gewoon meespelen bij ons jeugdorkest De Detomaatjes elke vrijdagavond vanaf 19.15 uur in de muziekzaal van De Niervaert.


Kinderen die graag willen drummen, kunnen ook bij Determinato terecht. Sinds 2016 hebben we een jeugdige slagwerkgroep genaamd de Deto Drummerij.

Dit is een groep waar heel veel soorten slagwerkinstrumenten aan bod komen. Bijvoorbeeld allerlei trommels, xylofoon, klokkenspel, marimba, maar ook kleine percussie en natuurlijk het drumstel en de pauken worden gebruikt om samen slagwerkmuziek te maken. Daarnaast mogen de drummers  ook aansluiten bij het kinder- of jeugdorkest om daar als slagwerksectie het orkest te ondersteunen.

Kinderen vanaf ongeveer acht jaar, die graag willen gaan drummen, kunnen aansluiten bij onze drummerij. In eerste instantie volgen ze dan individuele slagwerklessen (de kosten voor deze lessen via een bevoegd docent worden voor een groot gedeelte gesubsidieerd door de gemeente).

Zodra kinderen de beginselen onder de knie hebben, mogen ze mee gaan doen met de drummerij.

De drummerij repeteert wekelijks en verder worden o.a. drumpresentaties gegeven, ze zijn te zien en te horen bij slagwerkoptredens en er wordt samengewerkt bij concerten met het fanfareorkest.

De drummerij staat onder leiding van dirigent/instructeur Djuri den Tuinder. Deze jonge en veelzijdige musicus weet de drummers op zijn eigen enthousiaste manier te motiveren en te stimuleren. De drumlessen en de groepsrepetities zijn dan ook met name heel erg leuk, maar zeker ook leerzaam.
Meer informatie over Djuri zijn te vinden op zijn eigen website: www.djuridentuinder.nl.

Meer info klik hier

Deto Muziekfabriek (AMV)

De muziekfabriek is voor kinderen vanaf circa zes jaar.
In deze groep krijgen de kinderen algemene muzikale vorming op een leuke en speelse manier. Ze leren de beginselen van het muziek maken. In de muziekfabriek gaan de kinderen op verschillende manieren met muziek aan de slag: zingen, spelen met instrumenten, improviseren, bewegen op muziek en nog veel meer. Door vooral veel zelf te doen en te ervaren komen allerlei muzikale aspecten aan bod.
De kinderen leren steeds meer over muziek en maken in deze cursus ook hun eigen muziek. Ze maken kennis met verschillende muziekinstrumenten en er wordt een begin gemaakt met muzieknotatie.

Op dit moment zijn de muziekspeeltuin en muziekfabriek samengevoegd tot één groep. De lessen zijn om de week op woensdagmiddag van 16 tot 17 uur in de muziekzaal van De Niervaert. Deze groepen zullen in de loop van het seizoen gesplitst worden en afzonderlijk doorgaan.

Loop gerust eens binnen, de eerste lessen mogen de kinderen gratis en geheel vrijblijvend meedoen om te kijken of ze het leuk vinden om muziek te maken. In de kalender op deze website staat vermeld welke weken de lessen zijn.

Meer info klik hier

Deto Muziekspeeltuin

In de muziekspeeltuin kunnen kinderen meedoen vanaf ongeveer vier à vijf jaar. Op verantwoorde manier maken de kinderen op een leuke en speelse manier kennis met muziek, ze maken een muzikale ontdekkingsreis.  Er wordt met veel plezier gezongen, gespeeld op verschillende instrumenten, geïmproviseerd, gedanst en geluisterd naar muziek. Op deze manier worden de creativiteit en het muzikaal gehoor ontwikkeld. De muzieklessen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De muziekspeeltuin wordt om de week op woensdagmiddag gehouden van 15.00 tot 17.00 uur in de muziekzaal van De Niervaert.
In onze kalender staat vermeld wanneer het muziekspeeltuin is.

Belangstelling? Loop gerust eens binnen met uw kind om een keertje te komen kijken.
De eerste paar lessen mogen de kinderen gratis en geheel vrijblijvend meedoen.

Meer info klik hier

 

Privacy Policy

Muziekvereniging Determinato hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Determinato houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze website (klik hier).

Onze sponsors

Inloggen

Je bent niet ingelogd.